PATMARK, svetovanje in raziskave d.o.o.

Reference

Zaupajte nam

Potrebujete strokovno pomoč patentnega zastopnika pri izdelavi in vložitvi patentne dokumentacije?

Želite svoj patent prenesti na novega imetnika ali ste spremenili ime, naziv firme in/ali naslov?

Dr. Jure Marn

Družba Patmark d.o.o je povezana s patentnim zastopnikom dr. Juretom Marnom, ki je zastopnik pred Uradom RS za intelektualno lastnino - UIL (reg. št. 0146), zastopnik pred evropskim Uradom za usklajevanje notranjega trga - OHIM (reg. št. 28139) ter zastopnik pred Evropskim patentnim uradom - EPO (reg. št. 129370).

Dr. Marn zastopa oziroma je zastopal stranke:

  • V več kot 2300 zadevah INDUSTRIJSKE LASTNINE (patentov, znamk, modelov) pred Uradom RS za intelektualno lastnino - UIL.
  • V več kot 500 zadevah industrijske lastnine pred evropskim Uradom za usklajevanje notranjega trga - OHIM.
  • V več kot 500 zadevah industrijske lastnine pred Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino - WIPO in Evropskim patentnim uradom - EPO.
  • V številnih postopkih pred Okrožnim, Višjim in Vrhovnim sodiščem v Republiki Sloveniji.