PATMARK, svetovanje in raziskave d.o.o.

Blagovna znamka

Zaupajte nam

Potrebujete strokovno pomoč patentnega zastopnika pri izdelavi in vložitvi blagovne znamke?

Želite svojo znamko prenesti na novega imetnika ali ste spremenili ime, naziv firme in/ali naslov?

Kaj je blagovna znamka?

Znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. Znak lahko predstavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe ali kombinacije barv.

Blagovna znamka je veljavna 10 let od datuma vložitve prijave, lahko pa jo poljubno mnogokrat podaljšate za nova desetletna obdobja. V primeru, da pristojbine niso plačane pravočasno, tvegate izgubo pravic iz tega naslova.

Izberite kvalitetno in cenovno ugodno vzdrževanje vaše intelektualne lastnine.

Vzdrževanje znamke

"Za vzdrževanje blagovne znamke je treba vsakih 10 let plačati pristojbine."