PATMARK, svetovanje in raziskave d.o.o.

Patenti

Zaupajte nam

Potrebujete strokovno pomoč patentnega zastopnika pri izdelavi in vložitvi patentne dokumentacije?

Želite svoj patent prenesti na novega imetnika ali ste spremenili ime, naziv firme in/ali naslov?

Kaj je patent?

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.

Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave, patent s skrajšanim trajanjem pa 10 let od datuma vložitve prijave. Po podelitvi patenta le-ta ostane veljaven, če so zanj vsako leto plačane ustrezne pristojbine. V primeru, da pristojbine niso plačane pravočasno, tvegate izgubo pravic iz tega naslova.

Izberite kvalitetno in cenovno ugodno vzdrževanje vaše intelektualne lastnine.

Vzdrževanje patenta

"Ne pozabite, da je potrebno za vzdrževanje patenta vsako leto plačevati letne pristojbine."