PATMARK, svetovanje in raziskave d.o.o.

Model znamke

Zaupajte nam

Potrebujete strokovno pomoč patentnega zastopnika pri izdelavi in vložitvitvi modela?

Želite svoj model prenesti na novega imetnika ali ste spremenili ime, naziv firme in/ali naslov?

Kaj je model?

Model je pravno zavarovan zunanji videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Videz izdelka je nov, če pred datumom vložitve prijave za registracijo modela tak videz ni bil poznan javnosti, zaradi svoje individualne narave pa naredi na potrošnika drugačen vtis kot drugi znani videzi izdelkov.

Model traja eno ali več petletnih obdobij od datuma vložitve prijave, vendar največ 25 let. Ob plačilu ustreznih pristojbin se lahko obnavlja vsakih pet let. V primeru, da ima model več videzov, se lahko obnovijo v celotnem ali pa v zoženem številu.

Izberite kvalitetno in cenovno ugodno vzdrževanje vaše intelektualne lastnine.

Vzdrževanje modela znamke

"Za vzdrževanje modela je treba vsakih 5 let plačati pristojbine."